1.พื้นที่ ส่วนกลางหรือทรัพย์ส่วนกลาง คือ พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้จดเป็นพื้นที่อาคารชุด ได้แก่ ที่ดินของโครงการ รั้วรอบโครงการ ที่จอดรถยนต์ โถงทางเดิน ทางเดิน ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และพื้นที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สวนส่วนกลาง เป็นต้น 
พระราชบัญญัติอาคารชุด ระบุไว้ว่า “คำสัญญาต่างๆ ที่ผู้ประกอบการใช้โฆษณาขายอาคารชุด ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ดังนั้นผู้ซื้อมีสิทธิไม่รับห้องชุดถ้าพื้นที่ส่วนกลางหรือทรัพย์ส่วนกลาง ไม่เรียบร้อย และมีไม่ครบตามที่ได้โฆษณาไว้”

      ทั้งนี้ สำหรับผู้ซื้อทั่วไป การที่จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าว อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพื้นที่ส่วนกลางนั้น มันมีหลายส่วน บางที่การก่อสร้างก็ไม่ตรงแบบ (โดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ บางทีก็มีการปกปิด หรืออื่นๆ....) ผู้ซื้อก็ไม่ได้รู้เรื่องแบบ หรือไม่มีแบบให้ดู(ถึงแม้จะดูเป็น) แต่อย่างน้อย ก็ควรตรวจดูพื้นที่บริการส่วนกลาง ที่เราจะต้องใช้ เช่น ที่จอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สวน เป็นต้น 

      2.โครงสร้าง อาคาร ผู้ซื้ออาจตรวจสอบได้เฉพาะสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่อาคารชุดมักเป็นโครงการอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอาคารที่มีข้อกำหนดเข้มข้นกว่าอาคารขนาดเล็ก ตัวอาคารจึงมักมีปัญหาโครงสร้างน้อยกว่าอาคารขนาดเล็ก ข้อนี้ สำหรับคนทั่วไป ยิ่งไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้เลย ผมขอแนะนำให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบ เฉพาะห้องที่เราซื้อ เช่นตำแหน่งเสา ที่ระบุในแปลน บางทีเขาก็คิดพื้นที่รวมเสาเข้าไปด้วย (ซึ่งที่จริง ไม่ควรคิด) บางครั้งพื้นที่ก็ไม่ครบ เช่นแคบไป สั้นไป เวลาออกโฉนดอาคารชุด ควรได้พื้นที่ตามจริง เพราะอาจมีผลกับราคาที่ซื้อขาย 

     3.พื้นที่ต่อ เนื่องกับส่วนอื่น ถ้าห้องของเราอยู่ชั้นบนสุด ควรตรวจสอบหลังคาของอาคารด้วยว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ ถ้าห้องอยู่ชั้นล่างสุด ควรตรวจสอบเรื่องการป้องกันความชื้นจากพื้นดิน ส่วนห้องที่อยู่ระหว่างชั้น ควรตรวจสอบห้องน้ำ ซึ่งมักอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน ถ้าสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องน้ำที่อยู่เหนือห้องของเราได้ก็จะดีมาก เพราะเราจะได้พบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ หรือดูระบบท่อของห้องน้ำห้องข้างบน เพราะถ้าท่อตัน เราจะเป็นคนเดือดร้อน 

     4.พื้น มักพบปัญหาพื้นไม่เรียบ ไม่ได้ระดับ ควรตรวจดูให้ละเอียดทั่วห้อง เพราะพื้นเป็นส่วนที่เราต้องสัมผัสมากที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของห้องชุด โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำ ที่ปูกระเบื้อง 

     5.ผนัง เป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากที่สุด เพราะมีพื้นที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ต้องตรวจสอบดูว่าได้ดิ่ง ได้ฉากหรือไม่ ผิวปูนฉาบเรียบสม่ำเสมอ มีรอยแตกร้าว หรือไม่ 

     6.ฝ้า เพดาน เป็นส่วนที่เจ้าของห้องมักละเลยที่จะตรวจสอบ เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้อยู่พ้นระยะสายตา เจ้าของห้องจำเป็นต้องตรวจ สอบทั้งฝ้าเพดานที่อยู่ภายในและฝ้าเพดานที่อยู่ภายนอก